ایلام از نظر زمین شناسی در بخش زاگرس چین خورده یا در بخش خارجی حوزه زاگرس قرار گرفته است

سازندهای زمین شناسی ایلام مربوط می شود به :

1-  رسوبات اواخر دوره دوم زمین شناسی که عمدتا از جنس مارن، آهک مارنی و شیل می باشد .

2-  رسوبات دوره سوم زمین شناسی که عمدتا از جنس آهک، مارن، ماسه سنگ و گچ می باشد .

3-  رسوبات دوران چهارم زمین شناسی که عمدتا از جنس آبرفتهای قدیمی ، واریزه های دامنه ای و آبرفتهای

     رودخانه ای می باشد .

    به احتمال زیاد غار های استان ایلام به دو دلیل بوجود آمده است

1-  بر اثر نفوذ آب اسید دار در لایه های آهکی

2-  بر اثر زلزله یا چین خوردگی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 دی 1390    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()