در خبرها آمده است (سایت انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران ) که گروهی از غارنوردان مشهد

پس از کشف غاری در مشهد با تعدادی شی قدیمی و استخوان و... روبرو می شوند و نسبت به

جمع آوری و خروج این اشیا  اقدام و سپس به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده می شود.

جابجا کردن ، دست زدن ، برهم زدن نظم چیدمان و استقرار اشیا در یک غار می تواند باعث تغیر

مسیر مطالعات محققان و دانشمندان علم دیرینه شناسی و باستان شناسی و حتی جانور

شناسی گردد .

عدم آشنایی غارنوردان در خصوص چگونگی برخورد با اینگونه موضوعات مسئولیت سنگینی

برعهده افرادی که متولی حفاظت از غارها هستند می گذارد . تشکیل کار گروه غارشناسی

استانها  که از مصوبات هیئت  دولت بصورت آزمایشی بوده و ممکن است پس از پایان دوره

آزمایشی بصورت قانون تصویب واجرا شود میتواند نقش موثری در آشنایی ما با وظایف خود

 در قبال غارها داشته باشد.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 تیر 1391    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()