با توجه به شکل ، نوع و جنس غار یا وجود موجودات زنده و شرایط محیطی داخل غارها می توان

برای یک غار کاربری خاصی تعیین کرد . از جمله کاربری های یک غار می توان به گردشگری - 

تفریحی ،مرکز مطالعات زمین شناسی ، آب شناسی ، دیرینه شناسی و یا باستان شناسی

اشاره کرد .

در حال حاضر در کشور به جز چند غار از جمله علی صدر ، کرفتو ، قوری قلعه ، کتله خور و ...

که با عنوان تفریحی - گردشگری معرفی و مورد بهره برداری نه چندان مناسبی قرار گرفته اند

بقیه غارها بدون شناسنامه و تعین کاربری به حال خود رها شده اند .

در یکی از پست های قبلی در خصوص غار خفاش مطلبی نوشته واین غار را معرفی کرده ام

این غار که در شمالشرقی دهلران در استان ایلام واقع شده است با توجه به کلنی های خفاش

و دیگر موجودات زنده درون غار و اثراتی که این مجموعه گرانبهای علمی بر اکوسیستم گیاهی و

جانوری منطقه دارد می تواند بعنوان یک مرکز بزرگ مطالعات زمین شناسی ، جانور شناسی ،

 آب شناسی و باستان شناسی مورد توجه مراکز دانشگاهی کشور قرار گیرد .

در صورت تشکیل کار گروه غارشناسی استانها می توان با تعین کاربری برای غارها و مشخص

 شدن وظایف هر عضو از اعضای کار گروه به استفاده بهینه از مجموعه میراث گرانبهای طبیعی 

کشور امیدوار بود .

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 تیر 1391    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()