قسمتهایی از سخنرانی جناب آقای دکتر مساعدیان در همایش راهنمایان کوهستان برگزار شده در فرهنگسرای

اندیشه توسط خبرنگار مهر گزارش شده بود و جناب رضایی ( کوه نوشت ) هم عینا خبر را منتقل کرده بودند .

آقای دکتر فرموده بودند " بیشترین حوادث در طبیعت مربوط به کوه نوردی است "  هر چه آمار سالهای  اخیر را

بررسی کردم بیشترین آمار حوادث در طبیعت مربوط به شنا بود . غرق شدگان در رودخانه ، سد و دربا از جمله

این حوادث بود که در مقابل حوادث کوه نوردی قابل مقایسه نیست .

آقای دکتر فرمودند " در کوهستان افراد آماتور بیشتر دچار حادثه می شوند و ... و برخی نه حرفه ای هستند و

نه آماتور به همین دلیل حادثه بیشتری می بینند . بازهم سری به آمار زدم و نگاهی به اسامی انداختم :

اوراز ، هنر پژوه ، خادم ، اسفندیاری ، خوشه مهر ، عبدنکویی ، اردوخانی و ... و متوجه شدم همه این افراد

آموزش دیده و حرفه ای بوده اند .

آقای دکتر را از دلسوزان پزشکی کوهستان می دانم و تلاش صادقانه ایشان قابل تقدیر است اما فکر می کنم

نیاز است متولیان پزشکی کوهستان در تهیه آمار حوادث کوه نوردی همت کنند و پس از آنالیز این آمار ، نیازهای

آموزشی جلوگیری از حوادث را در دستور کار خود قرار دهند .    

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 آذر 1391    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()