امروز فیلم "زندگی در کسوف " را برای چندمین بار نگاه می کردم . فیلم مستندی که از زندگی خفاش ها در

غار " خفاش " دهلران در استان ایلام تهیه شده است .

کارشناس جانور شناسی این فیلم _ تحقیق آقای مهندس ابدالی به خوبی نحوه زندگی خفاش ها اعم

از خوردن ، آشامیدن ، تولید مثل ، زایمان ، شیر دادن و پرواز کردن را توضیح می دهند و سپس اکوسیستم

جانوری و گیاهی درون و بیرون غار مورد کنکاش قرار می گیرد . در ادامه اثرات خفاش ها را بر زندگی دیگر

موجودات زنده منطقه از حشرات گرفته تا خزندگان و جوندگان و حتی گیاهان و کشاورزی اطراف غار کاملا

 تشریح می شود .

اما دیده می شود بعضی از غار نوردان خوب و فهیم کشور در هنگام ورود به غار در صورت مشاهده یک مار

در دهانه غار تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا این موجود زیبا و بی آزار و عضو موثر در چرخه حیات جانوری

و گیاهی منطقه را نابود کنند . سالهاست با توجه به محیط کار و زندگی شخصی ام مارهای زیادی را در

 محیط اطراف دیده ام اما به ندرت پیش آمده که این حیوانات گزنده به انسانها گزندی وارد کنند و همیشه

مردم مهاجم و این موجودات مفید مدافع بوده اند .

بیاییم " حریم غارها "  را محترم بشماریم و با به تاخیر انداختن پیمایش غار از نابودی اکوسیستم

غارها جلوگیری کنیم .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 خرداد 1392    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()