طبق معمول استاد ارجمند جناب آقای بابازاده با طرح مطلبی در خصوص نیاز به تغییرات در چگونگی

راهبرد انجمن کوه نوردان ایران باعث ارائه دیدگاههای متفاوت اما در یک راستا که همانا ارتقائ کمی

 و کیفی انجمن می باشد شده اند . روز گذشته ایمیلی از ایشان دریافت کردم که در باره مطالب قبلی

غار یار نظرات وزینی را ارائه کرده بودند و پیشنهاد داده بودند در صورت امکان در پستی جدید مسائل را

بیشتر توضیح دهم که اطاعت امر نمودم .

الف : در خصوص " رای وکالتی " در حال حاضر اکثر انتخابات مجامع و سازمانهای صنفی همچون "

اتاق بازرگانی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، خانه مطبوعات و ... از این روش استفاده می کنند

این روش زمینه حضور تمامی اعضا را در تصمیم گیری ها بوجود می آورد اما اینکه افرادی این آرا را

مهندسی می کنند  شکی نیست ولی ما نمی توانیم بدلیل سو استفاده عده ای حقوق دیگران را

نادیده بگیریم باید ما هم انجمن را مهندسی کنیم تا دیگران ناتوان شوند . که اینکار نیاز به استفاده از

خرد جمعی دارد .

ب : در خصوص منحصر کردن فعالیت های انجمن به ارتباط با فدراسیون نیز اعتقاد دارم که انجمن باید با

تمام سازمانهایی که با اهداف انجمن مرتبط هستند تعامل و تبادل نظر داشته باشد .

محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، هلال احمر ، دانشگاهها و ... از جمله این سازمانها

از نوع دولتی آن می باشند .  و الا هیئت کوهنوردی استانها پلی است بین فدراسیون و کوه نوردان

 و نیازی به پلهای جدید از نگاه فدراسیون وجود ندارد .

ج : همچون استاد عزیزم آقای بابازاده اعتقاد دارم که انجمن سیاسی نبوده و باید تلاش کرد تا خواسته ها

و راهکارهای پیشنهادی خود در زمینه های مختلف و مرتبط با کوه نوردی را به نحوی ارائه کنیم تا هر گونه

 شائبه سیاسی بودن را از خود دور کنیم چون انجمن بر اساس ماده 2 اساسنامه غیر سیاسی بوده و بر

 اساس ماده 5 ملزم به " رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران " است .

د : در خصوص تغییر در اساسنامه اعتقاد دارم باید براساس ماده 37 عمل کرد و ابتدا مجمع عمومی نیاز به

تغییرات را تصویب کند و آنگاه هیئت مدیره افرادی را جهت بررسی و تدوین تغییرات مامور کند و نه بر عکس

در پایان بعنوان یک عضو انجمن ( دفتر ایلام ) آمادگی خودم و دیگر دوستان عضو در ایلام را جهت هرگونه

همکاری و همفکری اعلام می نمایم .

جناب آقای بابازاده و اعضا محترم هیئت مدیره انجمن : اعتقاد دارم  آقایان عباسین محمدی و ثابتان در

 دوره های گذشته فعالیتی آرام و توام با پیشرفت داشته اند و باید زمینه ای ایجاد کنیم تادوستان جدید

هیئت مدیره در محیطی آرام و با نشاط به تغییرات مورد نظر انجمن فکر کنند و تصمیم سازی کنند و

 تصویب آن را بعهده مجمع عمومی بگذارند . در پایان باید بگویم و اعتراف کنم که جناب بابازاده با طرح

 بموقع مسائل ومشکلات انجمن و جامعه کوه نوردی کشور توانسته اند وظیفه خطیر و ذاتی یک پیشکسوت

را بخوبی انجام دهند .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 تیر 1392    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()