یکی از دغدغه های دوستداران محیط طبیعی جلوگیری از آسیب رساندن به غارهای کشور است

استفاده از ظرفیت های قانونی از طرف گروههای حامی طبیعت میتواند کمک زیادی به موضوع

حفاظت از غار های کشور نماید .

 هیئت وزیران در آبان ماه سال 89 با تدوین دستورالعملی درخصوص تشکیل کار گروه غارشناسی

استانها با موضوع "مدیریت ، حفاظت و بهره برداری از غار های کشور " را در دستور کار استانهای 

کشور قرار داد.این دستورالعمل شامل 9 ماده و 5 تبصره میباشد ودر سطح استان تشکیل میشود.

  دوازده عضو دولتی دارد و یک عضو غیر دولتی که از تشکلهای مرتبط با مقوله غار و کوهستان

انتخاب می شود .

از جمله وظایف این کارگروه می توان به موارد ذیل اشاره کرد

  • معرفی غارهای موجود و شناسایی غارهای جدید
  • تعیین حریم حفاظتی غارها
  • حفاظت از غارهای واجدارزش
  • پیشنهاد برنامه های مطالعاتی مناسب در مورد غارهای استان
  • آموزش اقشار مختلف در زمینه درک ارزشمندی غارها

                        قلا پیکه -  ایلام - دهلران

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 بهمن 1390    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()